Keresés

Szolgáltatásaink

 

Szakmai szolgáltatás  

Tematikus szakmai összejövetelek, intervenciós csoportfoglalkozásokkal Az egyesület alapvető céljaihoz, tevékenységeihez illeszkedően az összejövetelek célja a különféle szakmai centrumok és szervezetek megismertetése, velük a közös gondolkodás, együttműködés megalapozása, a témába vágó tudományos kutatómunka elősegítése, az érintett szülők és pedagógusok, informálása.

 

Program:

Ÿ     Tematikus előadások meghívott szakemberek bevonásával

Ÿ     Esetmegbeszélés szülői részvétellel

Ÿ     illetve annak kapcsán a szakemberek szupervízióba vonása

Ÿ     Aktualitások - a legfrissebb információk áramoltatása a jelenlévő különféle szakmákat képviselő szakemberek között

 

Időpontok: 3 alkalommal, szombatonként 11-13 óráig

 

Helyszínek:

Ÿ    2009.  augusztus 29.

Az egyesület módszertani központja 1031 Budapest, Keve utca 28/a

Ÿ     október 10., november 14.

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, (ismertebb és korábbi nevén, a Budai Gyermekkórház) Rehabilitációs Osztály Gyermek- és ifjúságpszichiátriai részlege 1025 Budapest, Ali utca 14.

A résztvevők várható létszáma: 20-25 fő

„Pozitív Alternatív Mesteriskola” – projekt 

Pályakezdés előtt álló főiskolai hallgatók szakmai felkészítése, számukra gyakorlati tapasztalatok nyújtása és bevonásuk az önkéntes, segítő munkába. 

A tematikus összejövetelek mellett, a hozzánk forduló fiatalok gyakorlati felkészítését is segítjük partnerszervezeteink, -intézményeink bevonásával. A kölcsönösségen alapuló kapcsolat keretében az intézmény lehetőséget biztosít a hallgatók szakmai érdeklődésének megfelelő tapasztalatok átadására, az érintett gyerekek, szüleik, a velük foglalkozó szakemberek közvetlen megismerésére, a hallgatók pedig saját lehetőségeik keretén belül önkéntesként segítik az intézmény munkáját.

Az egyesület szervezi a hallgatók kapcsolatfelvételét, látogatását, felkészíti a fiatalokat az adott intézmény látogatására. (Az intézmény sajátosságainak, az ott alkalmazott módszereknek, az ott dolgozó szakembereknek előzetes bemutatása, a velük kapcsolatos archívumunkban, könyvtárunkban található videó-anyagok, sajtóanyagok, szakirodalom segítségével.) Segíti a szakdolgozat témaválasztását, anyaggyűjtést, stb.

  

Időpontok:

1./ felkészítő foglalkozások: a szorgalmi időszakban heti rendszerességgel, hetente 1 alkalommal 3 órában

 

2./ intézménylátogatás - kapcsolatfelvétellel: a választható intézmények közül 5 intézményben, előzetesen egyeztetett időpontokban, kb. 5 órában

 

3./ a kiválasztott intézmény/ek/ben a hallgató és az intézmény közötti megállapodás alapján rendszeres önkéntes foglalkozás biztosítása

 

Helyszínek:

A programban résztvevő szervezetek, intézmények:

Ÿ     Az egyesület módszertani központja 1031 Budapest, Keve utca 28/a

        Várdai Márta elnök bemutatja az egyesületet és vezeti a felkészítő foglalkozásokat.

        Dr. Herencsárné Klug Györgyi, mentálhigiénés tanár, a Szülői Szekció vezetője a „Nyitott ház-nyitott élet” - az egészséges életmód, a játék szerepe c. projektet mutatja be.

Ÿ     Az egyesület Família Klubja által vezetett bükkszentmártoni nyári tábor 3346 Bükkszentmárton, Rákóczi út 16.

        szervezési, gyermekfelügyeleti feladatok,

        módszertani ismeretek

Ÿ     Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

        Dr. Herencsárné Klug Györgyi, az alapítvány munkatársa bemutatja az alapítványt.

        Érdeklődés esetén a drogosokkal történő segítőmunkába is betekintést nyújt.

Ÿ     Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, (ismertebb és korábbi nevén, a Budai Gyermekkórház) Rehabilitációs Osztály Gyermek- és ifjúságpszichiátriai részlege 1025 Budapest, Ali utca 14.

        Dr. Kovács Ferenc gyermekpszichiáter, főorvos a gyermekpszichiátriai rehabilitációs munkát, ennek programjait mutatja be.

        Károlyi Gyuláné szociális védőnő, a Budai Gyermekkórházban zajló, szociális terepmunkába enged bepillantást.

Ÿ     Játékterápia - Kukucs Stúdió 1133, Budapest, Hegedűs Gyula u. 89/b

        Dr. Páli Judit klinikai neuro-pszichológiai és pedagógiai szakpszichológus, közoktatási szakértő, a pszichológiai szekció vezetője a játékműhelyébe várja az érdeklődőket.

Ÿ     Hiperaktív Alapítvány és a Tüskevár Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Gimnázium 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21. a Csillebérci tábor területén

        Kovács Péter iskolaigazgató bemutatja az intézményt, az ott tanuló diákok speciális helyzetét, problémáit, az alkalmazott módszereket, kiemelten az epochális oktatási módszert.

Ÿ     Dunakanyar Magániskola Szentendre, Achim András u. 2.

        Rab András pedagógus, iskolavezető, közoktatási szakértő, az egyesület oktatási szekciójának egyik vezetője szívesen bemutatja Szentendrén az új általános és középiskoláját, amely a súlyos tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyerekek számára ad egy újabb esélyt arra, hogy ne essenek ki a közoktatási rendszerből.

Ÿ     Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola 1118 Budapest, Beregszász u. 10.

        dr. Köpf Lászlóné, az iskola igazgatója bemutatja a felzárkóztatást segítő „Dobbantó program” elnevezésű új kezdeményezésüket, amely lehetővé teszi, hogy az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők egy év után bekapcsolódhassanak a szakképzésbe.

 

A programban résztvevők köre folyamatosan bővül.

 

A résztvevő hallgatók várható létszáma: 2 - maximum 5 fő

Érdekképviselet  

§        Döntéshozási és jogalkotási folyamatok civil kontrolljának erősítése - civil együttműködéssel 2006-ban a Közoktatási és Kulturális Minisztérium módosította a közoktatási törvény 121.§ 29. bekezdését. Ebben határozták meg a sajátos nevelési igényű tanulók fogalmát, és megsegítésük módjait.  A változtatással a 29. bekezdés b) pontjából kikerült az a gyerekcsoport, amely korábban a szakértői bizottságok által kiadott szakértői vélemény alapján „pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar”) körébe tartozott.  A változtatás egyik következménye, hogy olyan gyerekek veszítettek el kedvezményeket, akiket korábban megilletett. Sok szakember nem értett egyet a közoktatási törvény sajátos nevelési igényű gyerekekre vonatkozó módosításaival. Igyekeztek felhívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy miért nem jó így a törvény, miért gond, hogy gyerekek esnek el olyan kedvezményektől, amely segíthet nekik a tanulásban, a társadalomba való beilleszkedésben. Voltak, akik a törvényhozókat keresték meg, hogy felhívják a figyelmüket arra, olyan döntés született, amelynek több szempontból is kedvezőtlen hatásai lesznek. Elsősorban gyermekek érdekei sérülnek, de szakmailag sem szerencsés a változtatás.

A „szakÉrtelem” Gyógypedagógiai Szakértői Bizottságok Országos Érdekvédelmi Egyesülete és szervezetünk, a POZITÍV Országos Szakmai Egyesület kezdeményezte, hogy fogjanak össze, és maguk, a szakemberek fogalmazzanak meg egy olyan törvényi szöveget, amely minden szakterület számára elfogadható. Közösen kérték fel a különböző szakmák képviselőit arra, vegyenek részt ebben a munkában, amelyhez más szakmai, civil szervezet is csatlakozott. Húszan, több szakma, tudomány művelői, kiválóságai – gyermekpszichológus, gyermekpszichiáter, gyógypedagógus – kezdte el a munkát tavaly ősszel. Az előttük álló feladat az volt, készítsenek egy olyan javaslatot, amely a közoktatási törvényben szereplő sajátos nevelési igény alkategóriáinak – a) és b) pontjának – a nemzetközi kategorizálást jobban követő, a hazai viszonyokhoz alkalmazkodó, és a gyakorlat szempontjából is elfogadhatóbb megnevezést találjanak. Mindezt úgy, hogy javaslatuk a jelenlegi szabályozáson gyökeresen ne változtasson, de a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos, most hatályos kategóriákban megfogalmazott organicitás mentén történő differenciálás kikerüljön a rendeletből.

  

Időpontok: A szakmai munkacsoport már 2008 októberétől folyamatosan, heti rendszerességgel találkozott különböző helyszíneken, alkalmanként 10-20 fő részvételével.

 

Helyszínek: Educatio székház, Gyengén Látók Általános Iskolája, Képviselői Irodaház, ELTE Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Damjanich utcai központja, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó.

 Ez a munka 2009-ben tovább folytatódik, miután tervezik még a készülő szakszolgálati rendelet véleményezését, javítását, és javaslatainak benyújtását.  

A résztvevők várható létszáma: 20 fő

 §        Szakmai érdekegyeztető fórum

Egyesületünk – alapvető céljaihoz, tevékenységeihez illeszkedően – több szervezettel együttműködve alapítója és vezetője az oktatásban működő civil szervezetek szakmai érdekképviseletére 2005-ben megalakított Pedagógus Civil Fórumnak (PECIFÓ). A szakmai civil szervezetek számára ezzel olyan nyilvánosságot, vitafórumot teremtett, ahol kiemelten fontos, mindenekelőtt megoldatlan és konszenzust kívánó oktatási, nevelési kérdésekben a legkülönfélébb vélemények ütköztethetők, s egyfajta kiútként a hogyan továbbra – ajánlás formájában – közös javaslatok is megfogalmazhatók azon intézmények, szervezetek számára, amelyek az adott kérdésben megfelelő cselekvési hatáskörrel rendelkeznek.

A fórum rendre egy-egy aktuális oktatási, nevelési kérdésben a civil szervezetek számára bemutatkozási lehetőségként és információs csatornaként is működik.

 

Időpontok: 8 alkalommal, általában a hónap utolsó csütörtökén 16 -19 óráig.

                   

Helyszín: Szent Margit Gimnázium 1114 Budapest, Villányi u. 5-7.

 

A résztvevők várható létszáma: 15-25 fő

 

A fórum 2009-es programja:

 

Ÿ     január 28.  

    Első félévi program és előadók egyeztetése – vezetőségi megbeszélés  Ÿ     február 26.

   A pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatásokról szóló jogszabályok változásairól: A témát felvezeti: Várdai Márta és dr. Barlai Róbertné – a meglévő tervezetek, frissen elfogadott jogszabályok alapján.

                       Ÿ     március 26.

        Az óvodai és kisgyermekkori oktatás és nevelés helyzete – OKNT éves  t téma is

        Bevezető előadások: Szilágyi Imréné a Tanító c. pedagógus lap felelős  szerkesztője és Villányi Judit óvodai szakértő

   

Ÿ     április 23.

                           Az országos kompetencia mérés eredményeinek értékelése, eredményeinek  értékelése, hasznosítása az iskolákban.

         Felkért előadó: Környei László oktatási szakértő, méréselméleti szakértő

 

Ÿ     május 28.

                           Fegyelem, szabadság, rend - zsarnok gyerekek, tehetetlen szülők, nevelők?

         Avagy mit tehet a mai pedagógia az agresszivitás kezelése, illetve megelőzése  érdekében? Kellenek-e „régi értékek” a nevelésben, s vannak-e használhatóbb újak? Lehet-e „félkész-termékként” továbbadni célt, életértelmet?

                                    Forrás: A Mentor Magazin, 2009/1.,  2009/2. és 2009/3. számában megjelent  könyvismertetés B.  Bueb: A fegyelem dicsérete c. könyvéről, a „válaszkötetekről” – illetve mindezek németországi visszhangjáról.

         Előadók: dr. Vajda Zsuzsanna pszichológus, egyetemi docens (Miskolci Egyetem), dr. Hada Zsuzsanna pszichiáter.

        Vitavezető: Gyarmati Szabó Éva, a PELE (Pedagógiai Lapok Egyesületének) elnöke, a Mentor Magazin főszerkesztője

 

Ÿ     szeptember 17.

                            Második félévi program és előadók egyeztetése – vezetőségi megbeszélés  

Ÿ     szeptember 29.

         Állásfoglalás a költségvetésről - rendkívüli PECIFÓ összejövetel

 

Ÿ     október 15.

                            A VII. Nevelésügyi Kongresszus és a Nemzeti Kerekasztal helyzetelemzése, javaslatai alapjánLátlelet és jövőkép a közoktatásban – címmel

         Meghívott előadó: Halász Gábor oktatáskutató, ELTE PPK Felsőoktatás       Menedzsment Intézeti Központ (szervezés alatt)

 

Ÿ     november 26.

                            „Hogyan készül a pedagógus?” A bolognai rendszerű képzés első tapasztalatai

          Előadó: Trencsényi László (szervezés alatt)

Részvétel más, közös szakmai programokon 

§        Szakmai összefogással szakmai és családi nap:  Az ADHD-Magyarország és a Vadaskert Alapítvány az ADHD-, és a Mentálhigiénés Világnap alkalmából társszervezetekkel közös Szakmai és Családi napot rendez.

o       A negyedik alkalommal meghirdetett rendezvény célja, a Szakmai napon a hiperaktivitás-figyelemzavar problémakörével foglalkozó szakemberek részére szakmai-, módszertani előadások és kerekasztal-beszélgetés szervezése,

o       a Családi napon a témával foglalkozó civil szervezetek összefogásával és részvételével hasznos tájékoztatás, kikapcsolódás nyújtása a hiperaktivitás-, figyelemzavar élő gyermekeknek, szüleiknek és a problémával foglalkozó szakembereknek egyaránt.

Egyesületünk mindkét program aktív résztvevője: a szakmai napon előadóként, a családi napon módszerek, fejlesztő foglalkozások bemutatásával és a szülőknek konzultációs lehetőség biztosításával.

 

Helyszín: Vadaskert Alapítvány székhelye 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.

 

Időpont: szeptember 25. péntek 9-17-ig, szeptember 26. szombat 10-15-ig 

 

A résztvevők várható létszáma: 30-75 fő

  

Szakszolgáltatás 

Közvetlen segítségnyújtás az érintetteknek 

§        Többlépcsős információ átadás és tanácsadás

o       Telefonos és egyéni tanácsadás a sajátos nevelési igényű gyerekek szülei részére

o       Szakirányú telefonos és egyéni tanácsadás a szakemberek részére 

A telefonos tanácsadás folyamatos szolgáltatás, a krízishelyzetben lévőknek lelki-segély nyújtásával. Ez az igények szerint alakul. Ha szükséges, a hozzánk fordulót további szakemberekhez irányítjuk, aki saját lehetőségei szerint segíthet az adott ügyben.

 

Időpont: folyamatos szolgáltatás, hétköznaponként

 

Helyszín: Az egyesület módszertani központja 1031 Budapest, Keve utca 28/a 

o       Adatbank, szakkönyvtár, videó-archívum A mintegy 2600 nevet, címet tartalmazó adatbankunk, 150 kötetes szakkönyvtárunk, és a több száz műsort tartalmazó videó-archívumunk rendelkezésre áll szülő és szakember tagjaink részére. A kábel TV által közvetített Spektrum, de más csatornák is számunkra nagyon fontos információkat, az érintett gyermekekkel kapcsolatos tudományos ismereteket közvetítenek. Szakmai egyesület lévén szakmai munkánk, felkészültségünk fontos eleme a televízión keresztül megszerzett tudás. Hosszú ideig az egyesület saját műsort készített a Magyar Televízióban. De ma is egyesületünk sokszor kerül a képernyőn különböző műsorokban bemutatásra, tagjaink közül sokan – neves szakemberek lévén – szólalnak meg a képernyőn. Ezeket az anyagokat felvesszük, elemezzük, felhívjuk rá az érintett családok, intézmények figyelmét. Így tehát a televízió – műsoraival együtt – egyesületi munkák fontos része.  

Időpont: folyamatos szolgáltatás, előzetes, telefonos egyeztetés szerint.

 Helyszín: Az egyesület módszertani központja 1031 Budapest, Keve utca 28/ao       „Nehezen kezelhető?!” c. szakmai lapunk  Megjelentetése 500 példányban saját forrásból. A közgyűlés előtt egy lapszám kiadása, hogy minden tagunkhoz eljuttathassuk az egyesület szakmai, pénzügyi beszámolóját, fontosabb híreit, programfelhívásait.

o       Honlapunk  

Folyamatos aktualizálása, rendszeres információnyújtás.

§        Família Klub működtetése – Családi projekt  1997 óta működtetjük a Família Klubot. A közösségépítő kulturális, szabadidős programok célja a családok összefogása, az elszigetelődött szülők kimozdítása, a közösségi élet kialakítása. A pályázati időszakban is gazdag közösségépítő programot kínáltunk, kínálunk.

 §        Mentálhigiénés, terápiás programok 

o       „Nyitott ház-nyitott lélek” projekt 

Szombatonként az egyesület székhelyén nyílt napot tartunk fejlesztőprogramokkal és szülői tanácsadással. Új program a húsvéti és karácsonyi ünnepkör előtti kirakodóvásár, amit szintén a nyílt nappal kötünk össze. 

Program:

Sajátos nevelési igényű gyermekek számára:

Ÿ     japán harcművészeti elemeken alapuló mozgásos foglalkozás

Ÿ     szupportív konzultáció, önismeret, társas készségek fejlesztése

Ÿ     szenzomotoros integrációs foglalkozás

Ÿ     képesség- és személyiségfejlesztő játékos foglalkozás

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek és családjaik számára:

Ÿ     közös személyiségfejlesztő foglalkozás

Ÿ     egészséges életmód – közös napirend kialakítása

Ÿ     egészséges táplálkozás demonstrálása – közös étrend kialakítása

Ÿ     jóga elemekre épülő relaxáció és mozgásfejlesztés

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek szülei részére:

Ÿ     egyéni tanácsadás

Ÿ     tematikus csoportfoglalkozásra épülő szülő tanfolyam

 

Időpontok: 10 alkalommal szombaton 9-16 óráig

április 4., április 11. kirakodó vásárral, április 25., május 2., május 9., május 23., május 30., június 6, június 27., július 4., október 3., október 17., október 31., november 7., november 28. – kirakodó vásárral. 

Helyszín: Az egyesület módszertani központja 1031 Budapest, Keve utca 28/a

A résztvevők várható létszáma: 7-15 fő o       Kihelyezett családi hétvége  

Népszerű a teljes kikapcsolódást biztosító komplex családi programunk, a bükkszentmártoni családi hétvége, melyet havonta 1 hétvégén a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvánnyal való együttműködésnek köszönhetően a bükkszentmártoni családi hétvégi házukban tartunk. (Jóga, Identity, kalandpark, természeti környezet, mint stresszoldó terápia, túrák, tanösvény, szülői tanácsadás.)  Időpontok: 7 alkalommal hétvégéken

február 13-14-15, március 13-14-15, április17-18-19, május 15-16-17, június 12-13-14, október 23-24-25, november 20-21-22.

 

Helyszín: 3346 Bükkszentmárton, Rákóczi út 16.

 

A résztvevők várható létszáma: 10-15 fő

 

 o       POZITIV Komplex Fejlesztő Családi Tábor 

Júliusban a táborok indulnak

Minden esztendőben több, egy hetes tábort szervezünk a Szülői Szekció szervezésében. Sok egyedülálló szülő tagunknak komoly anyagi gond a gyermekével való közös nyaralás. Táboraink nekik és gyermeküknek is kikapcsolódást, érdekes programokat kínál.

2009-ben már 1 hónaposra bővül a több turnusban zajló tábor, speciális programokkal.

Önkéntes munka, SZJA 1%-os felajánlások, és az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának nyári tábori pályázati támogatása segíti megrendezését.

 

Időpont: július 27- augusztus 10-ig, augusztus 10-21-ig

 

Helyszín: 3346 Bükkszentmárton, Rákóczi út 16.

 

A résztvevők várható létszáma: 30-35 fő turnusonként

 

 

FÓRUM

Utolsó hozzászólások

1031 Budapest, Keve u. 28/A
Tel/Fax: 06 -1- 388-2681
E-mail: vardai@t-online.hu
Adószám: 18074260-1-41
Bankszámlaszám:
OTP Bank Rt. Budapesti Régió
11703006-20033150


Utolsó frissítés: 2014.05.07.

készítette: d.brown